Komt de tegenpartij zijn verplichtingen niet na?

;

Overeenkomsten sluiten we om na te leven. Jammer genoeg is dat niet altijd het geval. Soms komen aannemers, verkopers, kopers, leveranciers of klanten hun contractuele verplichtingen niet na. In dat geval zoeken wij samen met jou naar een oplossing. Denk daarbij aan huurgeschillen, betwistingen over verkopen, bouwproblemen, onbetaalde facturen,…

Eerst bemiddeling

In eerste instantie kijken we ook bij burgerlijke en commerciële geschillen ook altijd naar de mogelijkheden voor overleg en bemiddeling. Daarbij proberen we alsnog een onderling akkoord te bereiken. Lukt dit niet, dan begeleiden we je als raadsman doorheen de nodige juridische procedures.

Alle mogelijke overeenkomsten

Je bent bij ons welkom met alle zogeheten algemene zaken over overeenkomsten, de invordering van schulden en facturen. Tal van conflicten met betrekking tot overeenkomsten zijn mogelijk:

Website by The Online Nut Company