Eerst bemiddelen en onderhandelen, daarna pas procederen

;

Conflicten met familie of buren gaan vaak gepaard met heel wat negatieve gevoelens. Beslissingen over hoe het nu best verder moet, worden vaak genomen vanuit impulsieve opwellingen van wraakzucht of haat. Als advocaat luisteren we begripvol naar jouw standpunt, maar streven we in de eerste plaats naar overleg, dialoog en bemiddeling. Als de onderhandelde optie lukt, bespaar je jezelf en je naasten heel wat leed en negatieve emoties. Bovendien garandeert dit voor alle partijen een betere uitkomst met alleen maar winnaars.

Er bestaan talloze bronnen voor conflicten met familie of buren. Onenigheden over geld, onroerende goederen, afsluitingen, perceelsgrenzen, lawaai- of geurhinder, inbreuken op de privacy,….

Genadeloos slagveld

Wat aanvankelijk een miniem discussiepunt lijkt, groeit door een gebrek aan onderling respect en begrip soms uit tot een genadeloos slagveld waarbij verbaal of soms zelfs fysiek geweld niet wordt geschuwd.

Als advocatenkantoor spelen wij in de eerste plaats een verzoenende en bemiddelende rol. De beste uitweg voor een conflict is een onderhandeld akkoord waarbij we voor alle partijen een win-winsituatie beogen.

Dit betekent dat we ons maximaal inleven in het standpunt van alle partijen. Dit vormt het vertrekpunt voor een constructieve dialoog waarbij wij jou vertegenwoordigen.

Procedures voor de rechtbank

Pas wanneer dialoog en onderhandeling onmogelijk een uitkomst meer bieden, adviseren wij het opstarten van juridische procedures.

Juridische procedures raden we alleen aan wanneer dit proceseconomisch en emotioneel zin heeft. Een proces voor de rechtbank vraagt ook een financiële inspanning.

De mogelijke baten moeten opwegen tegen de gegarandeerde kosten. Bovendien neemt een proces dikwijls heel wat tijd in beslag, met een bijhorende negatieve emotionele en familiale belasting.

Wanneer we eenmaal de stap naar de rechtbank zetten, dan mag je bij AdvasAdvocaten rekenen op gedreven advocaten die voor jou door het vuur gaan.

 

 

 

Website by The Online Nut Company